Bê tông đạt cường độ sớm

Bê tông đạt cường độ sớm là loại bê tông thương phẩm đặc biệt, có khả năng phát triển cường độ nén ở 24 giờ, mẫu thử hình lập phương lớn hơn 30 Mpa.

Ứng dụng: Chung cư Everich 8

Lợi ích sử dụng

Rút ngắn tiến độ thi công, thời gian luân chuyển coppha.
Phù hợp một số công nghệ thi công đặc biệt như coppha trượt.
Sử dụng cho các cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *